OVER ONS

 

Op 1 september 2018 hebben wij onze praktijk, EduXtra, feestelijk geopend. Wij, Eric, Justine, Nelleke en Myrthe, ondersteunen kinderen, jongeren (en hun ouders), die om welke reden dan ook vastlopen, op school en/of thuis. Dit doen we alle vier met onze eigen expertise. Justine is afgestudeerd psychologe en werkzaam binnen een GGZ-instelling, waar ze zich onder andere bezighoudt met diagnostiek en cognitieve gedragstherapie. Eric werkt in het (voortgezet) speciaal onderwijs en heeft ruime ervaring in het basisonderwijs waarbij hij naast groepsleerkracht o.a. intern begeleider is geweest. Hij is gecertificeerd Rots en Water trainer. Nelleke heeft op verschillende scholen in het (speciaal) basisonderwijs gewerkt als leerkracht, remedial teacher, intern begeleider en adjunct-directeur en is ambulant begeleider bij Kentalis. Ze is gediplomeerd specialist hoogbegaafdheid. Myrthe is orthopedagoog-generalist en werkzaam als behandelcoördinator bij Kentalis waarbij zij zich richt op diagnostiek en behandeling van jonge kinderen met ernstige spraak- en taalproblemen en bijkomende problematiek.

EduXtra is thuis in onderwijs en opvoeding en biedt zorg op maat!

Eric, Justine, Myrthe en Nelleke.

Nelleke

Voor Nelleke is het een uitdaging om zoveel mogelijk spelenderwijs met kinderen aan de slag te gaan. Haar ervaring is dat je met kinderen meer bereikt als je een spel speelt of beweegt, dan wanneer je alleen maar aan een tafel zit om te oefenen. Samen met leerling, ouder(s)/verzorger(s) en andere betrokkenen wil ze puzzelen om tot de optimale begeleiding op maat te komen. Samen met Justine organiseert ze Bootcamps rekenen- en spelling en ze is één van de begeleiders van de Xtra Brain Challenge.

ERIC

Eric werkt met zeer veel plezier in het (voortgezet)speciaal onderwijs waar zijn geduld en humor goed van pas komen. Dat weet hij ook in te zetten bij EduXtra. Eric vindt het erg belangrijk dat een kind gezien wordt. Hij is van mening dat de ontwikkeling van een kind of jongere alleen al groeit, door er positieve aandacht aan te schenken. Het liefst werkt Eric met leerlingen, bijvoorbeeld door met ze te koken of te helpen met hun huiswerk, maar ook de boekhouding heeft zijn aandacht binnen onze praktijk.

Justine

 Justine is zeer enthousiast en duikt graag in veel onderwerpen. Haar expertise ligt o.a. op het gebied van het doen van psychologisch onderzoek. Ook psycho-educatie heeft haar interesse. Zij weet veel over hoe je als kind om kan gaan met een chronische ziekte. Justine vindt het zeer belangrijk dat kinderen lekker in het vel zitten en dat er niet gekeken wordt naar wat het kind niet kan, maar naar wat zijn/haar talenten zijn. Dat wil ze o.a. inzetten als gecertificeerd Bootcamp rekenen- en spelling trainer.

Myrthe

Myrthe is breed opgeleid, betrokken en empathisch. Ze vindt het belangrijk dat ieder mag zijn wie hij/zij is. Ze kijkt naar het kind en de omgeving waarin het kind zich bevindt. Myrthe gaat graag opzoek naar de krachten van het kind en diens systeem. Ze onderzoekt hoe deze krachten ingezet kunnen worden om de hulpvraag te beantwoorden. Daarbij werkt ze graag samen met het kind, ouders, school en eventueel andere betrokkenen.