OVER ONS

Op 1 september 2018 is onze praktijk, EduXtra, feestelijk geopend. Wij ondersteunen kinderen, jongeren (en hun ouders), die om welke reden dan ook vastlopen, op school en/of thuis. Dit doen we met onze eigen expertise. Eric werkt in het (voortgezet) speciaal onderwijs en heeft ruime ervaring in het basisonderwijs waarbij hij naast groepsleerkracht o.a. intern begeleider is geweest. Hij is gecertificeerd Rots en Water trainer. Nelleke heeft op verschillende scholen in het (speciaal) basisonderwijs gewerkt als leerkracht, remedial teacher, intern begeleider en adjunct-directeur en als ambulant begeleider bij Kentalis. Ze is gediplomeerd ECHA specialist hoogbegaafdheid. Myrthe is orthopedagoog-generalist en werkzaam als behandelcoördinator bij Kentalis waarbij zij zich richt op diagnostiek en behandeling van jonge kinderen met ernstige spraak- en taalproblemen en bijkomende problematiek. Als orthopedagoge is Lynn naast haar baan bij EduXtra,  werkzaam bij Stichting Katholiek Onderwijs te Enschede. Ze verricht bij ons voornamelijk activiteiten op het gebied van preventie, signalering, diagnostiek, advisering, begeleiding en evaluatie, maar ze werkt ook als remedial teacher. Marlies is onze steun en toeverlaat. Naast haar administratieve taken ontzorgt zij ons waardoor wij meer tijd hebben voor de inhoudelijke kant van ons werk. 

 

EduXtra is thuis in onderwijs en opvoeding en biedt zorg op maat!

Nelleke

Voor Nelleke is het een uitdaging om zoveel mogelijk spelenderwijs met kinderen aan de slag te gaan. Haar ervaring is dat je met kinderen meer bereikt als je een spel speelt of beweegt, dan wanneer je alleen maar aan een tafel zit om te oefenen. Samen met leerling, ouder(s)/verzorger(s) en andere betrokkenen wil ze puzzelen om tot de optimale begeleiding op maat te komen. Ze is trainer Bootcamp rekenen- en spelling en gecertificeerd (Kinder)talentenfluisteraar. Als specialist hoogbegaafdheid wordt ze door scholen en/of ouders gevraagd om advies te geven om zo te komen tot een optimale begeleiding van leerlingen. Ook werkt ze als  interim intern begeleider om de coördinatie van de zorg op verschillende scholen op zich te nemen.

ERIC

Eric werkt met zeer veel plezier in het (voortgezet)speciaal onderwijs waar zijn geduld en humor goed van pas komen. Dat weet hij ook in te zetten bij EduXtra. Eric vindt het erg belangrijk dat een kind gezien wordt. Hij is van mening dat de ontwikkeling van een kind of jongere alleen al groeit, door er positieve aandacht aan te schenken. Als rots- en watertrainer helpt hij kinderen en jongeren om hun sociale- en communicatieve vaardigheden te vergroten. Het liefst werkt Eric met leerlingen, bijvoorbeeld door met ze te koken of te helpen met hun huiswerk, maar ook de boekhouding heeft zijn aandacht binnen onze praktijk.

Lynn

Lynn is een enthousiaste en betrokken orthopedagoog. Naast haar baan bij EduXtra is ze werkzaam bij Stichting Katholiek Onderwijs te Enschede. Mede door haar afgeronde pabo-opleiding krijgt ze veel energie van het werken met kinderen in onze praktijk en op locatie. Voor Lynn is het van belang om door systemisch te werken niet slechts te kijken naar het zichtbare gedrag, maar ook naar datgene wat niet direct opvalt, zoals het zelfbeeld en de persoonlijkheid van een kind. Van daaruit probeert Lynn verbanden te leggen en gedrag van kinderen te begrijpen. Samen met ouders/verzorgers, school en eventuele andere betrokkenen zoekt Lynn naar krachten en kansen van het kind met daarbij passende oplossingen of vervolgstappen. Een open, eerlijk en transparant contact is voor haar een vanzelfsprekendheid.

Myrthe

Myrthe is breed opgeleid, betrokken en empathisch. Ze vindt het belangrijk dat ieder mag zijn wie hij/zij is. Ze kijkt naar het kind en de omgeving waarin het kind zich bevindt. Myrthe gaat graag opzoek naar de krachten van het kind en diens systeem. Ze onderzoekt hoe deze krachten ingezet kunnen worden om de hulpvraag te beantwoorden. Daarbij werkt ze graag samen met het kind, ouders, school en eventueel andere betrokkenen. 

Marlies

Marlies werkt met veel plezier bij EduXtra. Haar werkzaamheden zijn vooral administratief van aard, maar ze is ook een ondersteunende kracht voor haar collega’s. Ze is accuraat en houdt ervan om structuur aan te brengen. Ze ontpopt zich steeds meer als vraagbaak en komt regelmatig met verrassende praktische oplossingen.