Escapekoffers

Escaperoom

Op zoek naar: uitdaging, outside the box denken, samenwerking, een activiteit voor de hele school, een groep kinderen of je team? Je bent bij EduXtra aan het juiste adres. We bieden volledig verzorgde escaperooms aan voor scholen waarbij leerlingen uit verschillende groepen samenwerken. Inmiddels hebben we deze groepsoverstijgende activiteit op meerdere scholen uitgevoerd. Lokalen gaan niet op slot. Wel worden er codes van koffers gekraakt.
Tijdens het werken aan een escaperoomkoffer leren en oefenen kinderen diverse vaardigheden. Vaardigheden uit het model van Kennisnet/SLO die aan bod komen; Samenwerken, Sociale & culturele vaardigheden, Communiceren, Creatief denken, Kritisch denken, Probleem oplossen en Zelfregulering.

We bieden een aantal mogelijkheden:

We organiseren voor groep 1 t/m 8 een Escaperoom (afhankelijk van het leerlingenaantal op één dag of verdeeld over twee dagdelen). EduXtra maakt een escaperoom op maat (keuze uit verschillende onderwerpen) voor de school (alle leerlingen nemen deel). Vooraf worden leerkrachten (die een actieve rol krijgen in het geheel) geïnstrueerd door een medewerker van ons. EduXtra verzorgt alle materialen en tijdens de uitvoering is er iemand van EduXtra aanwezig die alles coördineert. Interessant om o.a. samenwerken en outside the box denken te bevorderen.

We bieden een aantal mogelijkheden:

We organiseren voor groep 1 t/m 8 een Escaperoom (afhankelijk van het leerlingenaantal op één dag of verdeeld over twee dagdelen). EduXtra maakt een escaperoom op maat (keuze uit verschillende onderwerpen) voor de school (alle leerlingen nemen deel). Vooraf worden leerkrachten (die een actieve rol krijgen in het geheel) geïnstrueerd door een medewerker van ons. EduXtra verzorgt alle materialen en tijdens de uitvoering is er iemand van EduXtra aanwezig die alles coördineert. Interessant om o.a. samenwerken en outside the box denken te bevorderen.

Het is ook mogelijk om ons te vragen om een escaperoom te ontwikkelen rondom een bepaald vak, thema of voor een bepaalde groep kinderen. Er zijn scholen die ons vragen om een escaperoom te organiseren in het kader van een techniekproject en we hebben een thema escaperoom “Red de bij” gemaakt. We ontwikkelen escaperoom koffers voor de onderbouw, middenbouw en bovenbouw die gebruikt kunnen worden. Deze koffers kunnen gehuurd worden, inclusief uitgebreid draaiboek en toelichting

Een escaperoom als (onderdeel van een) teamworkopdracht voor een (school)team;
We verzorgen voor een schoolteam een team(mid)dag/ochtend op maat waarbij we samen kijken naar de talenten van ieder teamlid en de focus leggen op een positieve/growth mindset. De escaperoom is een onderdeel van deze (mid)dag/ochtend.

Een escaperoom als (onderdeel van een) teamworkopdracht voor een (school)team;
We verzorgen voor een schoolteam een team(mid)dag/ochtend op maat waarbij we samen kijken naar de talenten van ieder teamlid en de focus leggen op een positieve/growth mindset. De escaperoom is een onderdeel van deze (mid)dag/ochtend.

Kosten:

afhankelijk van de grootte van de groep/school worden de kosten berekend. Je kunt hierover vrijblijvend contact opnemen met EduXtra.