Remedial teaching xtra

REMEDIAL TEACHING XTRA

Remedial teaching wordt (meestal tijdelijk) gegeven aan kinderen waarbij het leren niet loopt zoals verwacht en die extra hulp kunnen gebruiken. Bij Remedial Teaching kijken wij gericht naar het niveau van jouw kind en naar wat jouw kind nodig heeft om verder te komen. Bij aanvang van het begeleidingstraject wordt een aantal relevante tests afgenomen om het niveau van de leerling te bepalen. Van de resultaten wordt een verslag gemaakt. Dit gebeurt in overleg met ouder(s)/verzorger(s). 

Verder kijken wij naar de manier waarop jouw kind zich de leerstof eigen maakt. Het gaat dus niet alleen om de inhoud van het vak. Hierdoor kan het voorkomen dat de Remedial Teacher andere stof behandelt dan op dat moment op school behandeld wordt. Wel vinden we het erg belangrijk dat er contact is met school zodat de begeleiding goed afgestemd kan worden. Tijdens de RT maken we o.a. gebruik van de materialen van de Bootcamps.

RT per 45 minuten: €47,50

 

RT per 45 minuten: €47,50